Cẩm Nang

Giao Dịch & Bày Bán

[dct.360game.vn]

Tại Đại Chúa Tể quý thiếu hiệp có thể tự do buôn bán các vật phẩm không khóa có được khi phiêu lưu, hạ quái tại các vị diện từng đi qua cũng như "ngẫu nhiên có được" thông qua các chức năng giao dịch & bày bán.

Khu Gửi Bán

Đại Chúa Tể - Tân Vương Tiên Hiệp

  • Cấp 92 mở chức năng.
  • Khu Gửi Bán sử dụng Bạc không khóa để ký gửi, mua vật phẩm trên khu Gửi Bán.
  • Nhấp phím C hoặc biểu tượng như trên để mở.

Đại Chúa Tể - Tân Vương Tiên Hiệp

Giao Dịch

  • Cấp 80 mở chức năng.
  • Nhấp vào người chơi khác để thao tác chứcs năng.
  • Chỉ có thể giao dịch vật phẩm không khóa (trừ Vàng).

Đại Chúa Tể - Tân Vương Tiên Hiệp

Đại Chúa Tể - Tân Vương Tiên Hiệp

Đại Chúa Tể - Tân Vương Tiên Hiệp

Quý thiếu hiệp có thể tham khảo các thông tin cần biết sau:

Chúc chư vị có những giây phút phiêu lưu xuyên không vui vẻ với Đại Chúa Tể.