Sự kiện

Đầu Ngày Sảng Khoái

[dct.360game.vn]

Kể từ sau khi mở máy chủ đến ngày thứ 2, lập tức toàn thể quý thiếu hiệp có thể tham gia sự kiện Nạp Đầu Ngày nhận thưởng. Với 188 Vàng được quy đổi mỗi ngày, chư vị sẽ nhận được các phần thưởng có giá trị tương ứng.

  • Thời gian áp dụng: Từ ngày 02 - 07 sau khi mở máy chủ.
  • Đối tượng: Quy đổi 188 Vàng thỏa điều kiện mỗi ngày nhận thưởng tương ứng.
Nạp 188 Vàng/ngày Phần thưởng 
Ngày 2

1 Vũ Khí Đồng Phục, 5 Đá Tiến Linh Thú, 100 Tôn Yêu Đơn-Công 1, 18 Nguyên Liệu ViP Bậc 2, 68 Mảnh Trang Sức 2, 3 Hồn Chiến Dực

Ngày 3

1 Nón Đồng Phục, 5 Đá Tiến Linh Thú, 100 Tôn Yêu Đơn-Công 1, 18 Nguyên Liệu ViP Bậc 2, 68 Mảnh Trang Sức 2, 500 Vạn Bạc Khóa

Ngày 4

5 Túi Vàng, 5 Đá Tiến Thần Binh, 5 Nguyên Liệu VIP Bậc 3, 1 Vương-Phá Quân Quyển, 18 Nhẫn Linh-Thấp, 100 Vạn Linh Lực

Ngày 5

5 Túi Vàng, 5 Đá Tiến Thần Binh, 5 Nguyên Liệu VIP Bậc 3, 1 Vương-Phá Quân Quyển, 18 Nhẫn Linh-Thấp, 8 Bằng Chứng Diệt Boss

Ngày 6

5 Túi Vàng, 5 Đá Tiến Linh Trận, 5 Nguyên Liệu VIP Bậc 3, 1 Vương-Phá Quân Quyển, 8 Tinh Hoa Luyện Thể 1, 1 Vé Tái Chiến

Ngày 7

5 Túi Vàng, 5 Đá Tiến Linh Trận, 5 Nguyên Liệu VIP Bậc 3, 1 Vương-Phá Quân Quyển, 8 Tinh Hoa Luyện Thể 1, 1 Vé Tái Chiến

Đại Chúa Tể - Tân Vương Tiên Hiệp