Sự kiện

Đổi Quà Mỗi Ngày

[dct.360game.vn]

Hòa cùng niềm vui của những ngày đầu mở máy chủ mới, sự kiện Đổi Quà Mỗi Ngày sẽ được mở ra để quý thiếu hiệp có thể tự do quy đổi các loại nguyên liệu Thời Trang hoặc Tư Chất lấy các vật phẩm cần thiết cho quá trình tăng cao lực chiến!

Đổi Thời Trang

  • Thời gian áp dụng: Trong 03 ngày đầu kể từ lúc mở máy chủ.
  • Điều kiện & phần thưởng:
Điều kiện đổi Phần thưởng Giới hạn

15 Thần Bá Khí Quyển

1 Vũ Khí Thần Bá Khí

1 lần

10 Thần Bá Khí Quyển

1 Áo Thần Bá Khí

1 lần

5 Thần Bá Khí Quyển

1 Nón Thần Bá Khí

1 lần

10 Mảnh Thú Cưỡi Thuộc Tính Đơn

1 Thú Cưỡi Thuộc Tính Đơn

6 lần

10 Mảnh Linh Thú Thuộc Tính Đơn

1 Linh Thú Thuộc Tính Đơn

6 lần

100 Vàng Khóa

1 EXP x1.5 Đơn

6 lần

30 Vạn Bạc Khóa

3 Hồn Châu

6 lần

30 Vạn Bạc Khóa

1 Mảnh Đá Thánh Linh

6 lần

10 Vạn Bạc Khóa

1 Quà Thuộc Tính Đơn bậc 1

20 lần

Đổi Tư Chất

  • Thời gian áp dụng: Từ ngày 04 - 06 sau khi mở máy chủ.
  • Điều kiện & phần thưởng:
Điều kiện đổi Phần thưởng Giới hạn

10 Mảnh Thú Cưỡi Thuộc Tính Đơn

1 Thú Cưỡi Thuộc Tính Đơn

5 lần

10 Mảnh Linh Thú Thuộc Tính Đơn

1 Linh Thú Thuộc Tính Đơn

5 lần

10 Mảnh Linh Thú Thuộc Tính Đơn

1 Linh Thú Thuộc Tính Đơn

5 lần

100 Vàng Khóa

1 EXP x1.5 Đơn

5 lần

50 Vạn Bạc Khóa

4 Nhẫn Linh-Thấp

5 lần

30 Vạn Bạc Khóa

3 Hồn Châu

5 lần

30 Vạn Bạc Khóa

5 Tinh Hoa Luyện Thể 1

5 lần