Sự kiện

Phúc Lợi VIP

[dct.360game.vn]

Kích hoạt ngay các đặc quyền của VIP Bặc, Vàng hoặc Kim Cương Vĩnh Viễn sẽ nhận được các vật phẩm có giá trị tại sự kiện Phúc Lợi VIP chỉ diễn ra 03 ngày duy nhất! Hãy nhân cơ hội vàng ngay hôm nay.

  • Thời gian áp dụng: Trong 03 ngày đầu kể từ lúc mở máy chủ.
  • Đối tượng: Kích hoạt các loại Phúc Lợi VIP nhận ngay phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Phần thưởng 
VIP Bạc
(Vĩnh Viễn)

38 Bùa Mở Rộng, 100 Vạn Bạc Khóa

VIP Vàng
(Vĩnh Viễn)

5 Linh Thú Thuộc Tính Đơn, 18 Hồn Châu, 18 Tôn Yêu Đơn-Công 1

VIP Kim Cương
(Vĩnh Viễn)

1 Quà Đá Cảnh Giới, 18 Tôn Yêu Đơn-Công 2, 18 Tôn Yêu Đơn-Thủ 2, 18 Tôn Yêu Đơn-S.Lực 2

Đại Chúa Tể - Tân Vương Tiên Hiệp