Sự kiện

Tăng Siêu 2 Nhận Thưởng

[dct.360game.vn]

Trong 03 ngày đầu kể từ lúc mở máy chủ, khi quý thiếu hiệp tiến hành nâng cấp thành công Trang Bị Siêu 2 lên Bậc 2 sẽ lập tức nhận được phần thưởng đặc biệt tại sự kiện Thăng Cấp Trang Bị Siêu.

  • Thời gian áp dụng: Trong 03 ngày đầu kể từ lúc mở máy chủ.
  • Đối tượng: Thăng cấp Trang Bị Siêu 2 lên bậc 2 nhận ngay phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Phần thưởng 
Trang Bị Siêu 2
(Bậc 2)

88 Mảnh Đá Quý, 28 Quà Thuộc Tính Đơn Bậc 2, 1 EXP x2 Đơn, 200 Vạn Linh lực

Đại Chúa Tể - Tân Vương Tiên Hiệp