Sự kiện

Tích Lũy Nhận Thưởng

[dct.360game.vn]

Chỉ cần tiến hành quy đổi Vàng thành công vào Đại Chúa Tể theo các mốc quy định sẽ lập tức nhận được các phần quà ưu đãi siêu khủng từ sự kiện Tích Lũy Nạp như: Vũ Khí Vạn Hồn Phệ +10, Ác Ma Giác, Đá Quý cấp 7,...

  • Thời gian áp dụng: Trong 07 ngày đầu kể từ lúc mở máy chủ.
  • Đối tượng: Thiếu hiệp quy đổi Vàng thỏa điều kiện bên dưới lập tức nhận thưởng.
 Vàng Nạp  Phần thưởng 
200

1 Thẻ Vàng Khóa 1 Vạn, 3 Túi Vàng

500

1 Thẻ Danh Hiệu Bách Vạn Lực Chiến, 100 Vạn Linh Lực

1.000

5 Sách Băng Phong Thiên, 5 Sách Phá Băng Hà, 300 Vạn Linh Lực

2.000

1 Thú Cưỡi Võ Sĩ Chiến Hồn, 28 Đá Tiến Thú Cưỡi, 10 Thánh Thú Cốt

5.000

1 Rương Chiến Ấn Cam, 2 Phong Ma Chứng-Cực, 1 Thần Binh Thuộc Tính Đơn

20.000

1 Rương Chiến Ấn Cam-Cao, 28 Sách Cảnh Giới Vạn Năng, 40 Nhẫn Linh-Trung, 8 Thẻ Điểm Hồn (1000)

50.000

1 Vé Tái Chiến Phó Bản EXP, 58 Sách Cảnh Giới Vạn Năng, 2 Đá Quý Lv6, 88 Chí Tôn Yêu Đơn-Phòng Thủ Bậc 3, 88 Chí Tôn Yêu Đơn-Sinh Lực Bậc 3

100.000

1 Thú Cưỡi Chiến Thần TiTan, 300 Hồn Chiến Dực, 1 Đá Quý Lv7, 58 Chí Tôn Yêu Đơn-Phòng Thủ Bậc 4, 58 Chí Tôn Yêu Đơn-Sinh Lực Bậc 4

200.000

1 Vũ Khí Vạn Hồn Phệ +10, 10 Ác Ma Giác, 2 Đá Quý Lv7, 38 Chí Tôn Yêu Đơn-Phòng Thủ Bậc 5, 38 Chí Tôn Yêu Đơn-Sinh Lực Bậc 5

Đại Chúa Tể - Tân Vương Tiên Hiệp