Trang chủ

Top

Đấu Phá Xuyên Không

Ngoài việc chứng tỏ thực lực bản thân tại Quyết Chiến Vị Diện, xưng bá Chúa Tể ở Lôi Đài Liên Server. Hàng loạt tính năng Đấu Phá Xuyên Không được cập nhật như: Linh Thú Huyết Mạch, Cường Hóa Chiến Dực, Binh Linh, Thánh Hồn,... để hỗ trợ tối đa Lực Chiến cũng như tạo thêm nhiều sân chơi hấp dẫn cho quý thiếu hiệp tại Đại Chúa Tể!

Tất cả sẽ được cập nhật vào sau bảo trì ngày 22/11/2016, khám phá các tính năng hấp dẫn ngay bên dưới nào!

Linh Thú Huyết Mạch

 • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 181.
 • Có tổng cộng 7 Huyết Mạch Linh Thú có thể kích hoạt cần Tiêu hao Đá Tiến Linh Thú để tiến cấp.
 • Mỗi Huyết Mạch sẽ tăng 1 thuộc tính cơ bản ảnh hưởng trực tiếp lên nhân vật.
 • Cấp của mỗi Huyết Mạch càng cao thì thuộc tính được cộng càng nhiều

Cường hóa Chiến Dực

 • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 183 trở lên.
 • Cần tiêu hao Đá Tăng Chiến Dực để cường hóa, khi tăng cấp sẽ cộng thêm nhiều thuộc tính cho Chiến Dực.
 • Khi thay đổi Chiến Dực sẽ không ảnh hưởng đến cấp độ cường hóa, tỷ lệ thuộc tính thay đổi dựa vào Cấp độ của Chiến Dực trên nhân vật.

Binh Linh

 • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 170 trở lên.
 • Phụ thêm Thần Binh, kích hoạt xong tăng cấp, nâng cao hiệu ứng kỹ năng Thần Binh.
 • Thần Binh cấp 4 thì bắt đầu có thể mở Binh Linh, cấp 8 có thể mở tối đa 5 Binh Linh.
 • Cần tốn Đá Khởi Binh Linh để mở Binh Linh, sau đó cần dùng đá Cường Hóa Binh Linh để tăng cấp, cấp độ càng cao thì hỗ trợ thuộc tính cho nhân vật càng nhiều.
 • Có tổng cộng 5 loại Binh Linh là Kim Linh, Mộc Linh, Thủy Linh, Hỏa Linh, Thổ Linh. Mỗi Binh Linh hỗ trợ 1 kỹ năng Thần Binh nhất định.

Thánh Hồn

 • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 140 trở lên.
 • Phụ thêm Thánh Khí, khảm Đá Hồn tăng thêm thuộc tính.
 • Cần kích hoạt Thánh Khí mở có thể mở khảm Đá Hồn, số lượng Đá Hồn có thể khảm phụ thuộc vào cấp độ Đá Quý.
 • Khảm nhiều Đá Hồn sẽ tăng thêm nhiều lực chiến cho nhân vật.

Linh Ấn

 • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 155 trở lên.
 • Phụ thêm Linh Trận, khảm Linh Ấn tăng thêm thuộc tính.
 • Cần tăng cấp Linh Trận đến 1 cấp độ nhất định mới mở lỗ khảm Linh Ấn.
 • Khảm nhiều Linh Ấn sẽ tăng thêm nhiều lực chiến cho nhân vật.

Kỵ chiến Ma Linh

 • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 130 trở lên.
 • Phụ thêm Kỵ Binh, khảm Ma Linh tăng thêm thuộc tính.
 • Cần tăng cấp Kỵ Binh đến 1 cấp độ nhất định mới mở lỗ khảm Ma Linh.
 • Khảm nhiều Ma Linh sẽ tăng thêm nhiều lực chiến cho nhân vật.

Hồn Đàn

 • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 174 trở lên.
 • Phụ thêm Thần Linh, khảm tăng thêm thuộc tính.
 • Cần tăng cấp Thần Linh đến 1 cấp độ nhất định mới mở lỗ khảm Hồn Đàn.
 • Khảm nhiều Hồn Đàn sẽ tăng thêm nhiều lực chiến cho nhân vật.

Linh Quyết Các

 • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 184 trở lên.
 • Thu thập các loại Linh Quyết để tăng lực chiến.
 • Nhấp chọn "Linh Quyết" để mở giao diện và từ đây thiếu hiệp có thể tự do tìm kiếm pho Linh Quyết phù hợp để tăng cao lực chiến và "phong cách" chiến đấu của riêng mình!

Thiên Mệnh

 • Điều kiện mở: Nhân vật đạt cấp 220 trở lên.
 • Tiêu hao Linh Lực để nhận được thuộc tính vĩnh viễn (20 lần rút/ngày).
 • Nhấp chọn "Thiên Mệnh" để mở giao diện xem ngay thiếu hiệp "bén duyên" với sức mạnh nào. Này, mỗi chư vị sẽ có riêng thiên mệnh cho mình, từ đây mọi loại tuyệt kỹ xuyên không sẽ được kích hoạt tăng cao lực chiến đấy!