Tin tức

7h - 19/4: Bảo trì liên thông một số máy chủ

Thân gửi quý Thiếu Hiệp,

Các vị diện sắp tới đây sẽ được liên thông vào ngày 19/04/2017, từ đó sẽ tạo thành một thế lực mới, sự cạnh tranh mới và hơn hết là sự trao đổi võ học, tầm bí phổ võ học mà nâng cao tư chất thúc đẩy con đường trở thành Chúa Tể nhanh hơn bội phần. Thông tin chi tiết như sau:

 • Thời gian liên thông máy chủ: Từ 07h00 - 09h00 ngày 19/04/2017.
 • Nội dung: Liên thông các máy chủ Chúa Tể & bảo trì nâng cấp các server.
 • Danh sách máy chủ liên thông:
Các máy chủ liên thông
Chúa Tể 1 - 4
Chúa Tể 5 - 8
Chúa Tể 9 - 12
Chúa Tể 13 - 16
Chúa Tể 17 - 20
Chúa Tể 21 - 24
Chúa Tể 25 - 28
 • Lưu ý khi liên thông:
  • Bảng xếp hạng trên các server sẽ được reset và xếp hạng lại từ đầu.
  • Thời gian bảo trì để liên thông có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn dự kiến.
 • Xóa nhân vật:
  • Nếu nhân vật đang trong cả 3 trạng thái gồm Cấp độ thấp hơn 60 + chưa tiêu phí Vàng trong game + hơn 30 ngày không đăng nhập game sẽ bị xóa nhân vật.
  • Nếu không thuộc 1 trong 3 tình trạng trên thì sẽ không bị xóa nhân vật.

Nếu có bất kỳ thắc mắc, quý thiếu hiệp có thể liên hệ đường dây nóng 1900 561 588 hoặc hotro.zing.vn để được hỗ trợ nhanh nhất.